HVAD ER FORSKELLEN PÅ TYNDPUDS OG FLYDEMØRTEL?

I forbindelse med opretning af undergulve bliver ordet tyndpuds eller selvnivellerende tyndpuds ofte fejlagtigt benyttet. Den korrekte betegnelse er i mange tilfælde flydemørtel, som er et pumpebart og cementbaseret materiale til opretning af skæve og ujævne undergulve. Med flydemørtel kan du oprette undergulve, således de overholder de ofte gældende tolerancer på +/- 2 mm på et 2 meter retholt. Flydemørtel kan anvendes under alle typer topbelægninger.

Hvorfor tyndpuds?

Begrebet tyndpuds har formentlig for mange år tilbage sneget sig ind i nichearbejdet med støbte undergulve eftersom der ikke tidligere har eksisteret et decideret fagudvalg eller uddannelsesforløb til at strømline begreberne.

Tyndpuds er en mørtel kendt fra murerfaget, hvor facader pudses i et tyndt lag – deraf ordet tyndpuds og fordi flydemørtlen kan og ofte udlægges ned i ganske få millimeters præcision er det derfor nærliggende at tro, at ordet tyndpuds i denne sammenhæng stammer derfra.

Opretning af undergulv med flydemørtel

Flydemørtel er en fællesbetegnelse for en pumpebar masse der udlægges i millimetertykke lag. OL Gulve har stor erfaring med og udfører primært støbte undergulve med pumpebar flydemørtel.

Bærende konstruktioner opføres ofte med relativt store ujævnheder som f.eks. støbte betongulve, hvor tolerancen er +/- 8 mm på et 2 meter retholt.  Disse betongulve skal klargøres, således de kan afleveres til færdigt gulv med en tolerance på +/- 2 mm på et 2 meter retholt. Her er udligning mellem disse tolerancer og opretning af undergulvene med flydemørtel en relativ hurtig og dermed tidsbesparende løsning.

Selvnivellerende tyndpuds eller flydemørtel?

OL Gulve udfører støbte undergulve med pumpbar flydemørtel. Det vil sige, at mørtlen blandes på byggepladsen i en digitaliseret pumpebil som kan rumme ca. 25 tons materiale. Dermed sikres den rigtige dosering, større præcision og effektivitet. Flydemørtlen omtales ofte som selvnivellerende, hvilket kun er den halve sandhed. Det eksisterende underlag skal først nivelleres og der sættes gerne en højdemarkør for hver m2 og med en bred spartel fordeles flydemørtlen under udlægningen. På den måde er der et samspil mellem udlæggeren og personen der fører spartlen, idet de begge navigerer efter de påsatte højdemarkører.

Rådgivning eller tilbud i forbindelse med støbte undergulve

Opgaverne er som regel ret simple – udfør et plant undergulv indenfor tolerancerne, med de ønskede styrkekrav og evt. med indbygget varmesystem eller lydisolering, men kravene, materialerne og undergulvsopbygningerne er mange. OL Gulve har mange års erfaring med støbte undergulve samt håndtering af diverse forespørgsler vedrørende udførsel med selvnivellerende tyndpuds. Begrebsforvirringerne er forståelige og vi hjælper gerne og sætter en ære i at rådgive vores kunder og give dem tryghed igennem tilblivelsen af deres støbte undergulv.


CARLSBERG RØD LAGERBYGNING

OL Gulve har haft ansvaret for udførelse af relativ høj undergulvsopbygning med skumbeton og flydemørtel i Carlsbergs ikoniske Rød Lagerbygning

Carlsbergs fredede og ikoniske Rød Lagerbygning er blevet transformeret til 10.000m2 erhvervsbygning, hvortil OL Gulve har udført den samlede undergulvsopbygning med skumbeton og flydemørtel.

Siden 1883 og igennem bryggertiden har den historiske bygning haft funktion som værksted og lagerbygning for Carlsberg bryggeriets tilknyttede håndværk.

I dag skal Rød Lagerbygning med det originale, rustikke og industrielle udtryk kombineres med et moderne look og have en funktionalitet som er tilsvarende nutidens erhvervslokaler. Dette omfatter naturligvis også gulvene.

Rød Lagerbygnings ydre bliver istandsat med opgraderede facader, og de gamle kældre som oprindelig var lager og bevaring, vil få nyt liv og indgå som en integreret del af den samlede bygning. Som noget nyt kommer der en ekstra 400m2 etage der skal fungere som tagterrasse med flot udsigt over kvarteret.

I forbindelse med transformationen har OL Gulve stået for ca. 1.500m2 undergulvsopretning. En opgave der krævede en forholdsvis høj opbygning bestående af skumbeton og flydemørtel.

Samlet set blev der over 3 etaper udlagt gennemsnitlig 260mm. skumbeton for at udligne de mange og store niveauforskelle der var i bygningen.

Skumbeton som har en relativ lav vægtmasse er velegnet at udlægge ovenpå diverse niveauer og installationer samtidig med den er forholdsvis hurtig at arbejde videre på.

Andet lag i konstruktionen var ca. 30mm. flydemørtel og til sidst ca. 15 mm. fiberforstærket flydemørtel som har egenskaberne til at håndterer den afsluttende fuldlimede plankegulvsbelægning.

En interessant bygning og opgave der krævede en særlig undergulvsopbygning. I denne sammenhæng var løsningen med skumbeton gunstig pga. materialets lave vægtmasse, varmeisolerende og brandhæmmende egenskaber samt hurtige udlægning over og mellem rør og ledninger.


OL GULVE SIKRER LYDGULVSKRAVENE PÅ NY ØSTRE LANDSRET

Opgaven for OL Gulve bestod primært i at udføre en ca. 10.000 m2 kvalitetsorienteret lydgulvskonstruktion, som efterlevede de ønskede krav til trinlydsdæmpning (dB), tryk og brandklasser.

Ny Østre Landsret er placeret på Trælastholmen i Københavns Nordhavn. I mange år har der været behov for en mere moderne retsbygning, som skal understøtte et tidssvarende domstolssystem med de sikkerhedsmæssige aspekter, som dette indebærer, samt sikre effektive arbejdsgange til glæde for brugere og tilhørere.

Den moderne retsbygning blev taget i brug i foråret 2022 og forinden havde OL Gulve arbejdet det meste af kalenderåret 2021 på, at montere kvalitetsbevidste støbte undergulvsløsninger som efterlevede de gældende DGNB-standarder.

Opgaven for OL Gulve bestod primært i at udføre en ca. 10.000m2 komplet og kvalitetsorienteret lydgulvskonstruktion som efterlevede de ønskede krav til trinlydsdæmpning (dB), tryk og brandklasser.

OL Gulve udfører flere forskellige lydgulvskonstruktioner og har mange års erfaring med at tilpasse sig konditionerne på givent projekt. På trods af forskellige udfordringer som eksempelvis lav indbygningshøjde eller særlige trinlydskrav, da kan OL Gulve altid udarbejde og montere en optimal konstruktion uden der bliver gået på kompromis med kvaliteten.

Ny Østre Landsret var et spændende projekt i samarbejde med A. Enggard A/S

 


SKUMBETON

Hurtigt og effektivt udjævnings- og isoleringslag til de fleste underlag

Materialet skumbeton er cement tilsat vand samt et additiv. Som navnet nærmest indikere så er skumbeton en relativ luftig masse – altså en cementbaseret let vægtmæssig flydemasse med en tilsat skumgenerator. Materialet har stor flydeevne og samtidig vandreduceret for at opnå hurtig tørretid.
OL Gulve arbejder hovedsagelig med de typer af skumbeton som anvendes indendørs.

Skumbetonen kan blandes efter den ønskede vægt og styrkekrav

Skumbetonen kan udlægges med varierende densitet alt efter konditionerne på en given opgave. Lav densitet resulterer i en let og mindre stærk skumbeton, hvor høj densitet resulterer i en stærkere, men vægtmæssig tungere flydemasse.
Ved etagebyggeri er det ofte påkrævet at udføre en relativ let undergulvsopbygning og på andre projekter kræves måske en stærkere skumbeton. Dette kan justeres og tilpasses alt efter opgavens udfordringer og krav til undergulvet.

Krav til udførelsesstedet

Under og efter udlægning af skumbetonen skal bygningen være tæt og lukket. Dette kræves fordi skumbetonen ikke tåler vand- og fugtpåvirkning under udtørringen.
Ved udlægning på nystøbte underlag er det vigtigt, at underlaget er udtørret til et passende niveau, helst < 85 %, da skumbetonens udtørring er afhængig af underlaget. Skumbeton kan ikke tørre længere ned end det underlag den er udlagt på.
Lufttemperaturen og underlaget skal være 10 – 25 °C under og efter udlægningen.

Skumbetonens porøsitet kræver, at den ikke befærdes af andre end de håndværksfag der har med undergulvskonstruktionen at gøre.

Afhængigt af produktet og forholdene på udførelsesstedet bør skumbetonen være gangbart efter ca. 24 timer. Man må aldrig udsætte skumbetonen for belastning før næste slidlag er udlagt og har opnået sin fulde styrke, typisk efter ca. 28 døgn.
I denne hærdningsperiode er det vigtigt med et passende luftskifte i bygningen for at bortlede den overskydende fugt.

Skumbetonen blandes i en pumpebil på byggepladsen efter leverandørens anvisninger.

Trinlydsdæmpning og varmeisolering

I dag stilles der høje krav til akustik og trinlyd på alle byggerier med etageadskillelser og her har skumbetonen en positiv effekt især på trinlydsdæmpningen.

Den lave densitet samt materialets styrke gør det elegnet til isolering af undergulve og opretning af terrændæk med pilhøjde samt udligning af store niveauforskelle. Skumbeton anvendes som bund for flydemørtel.

Af hensyn til lyddæmpende foranstaltninger bør der etableres kantbånd på lodrette berøringsflader og der bør overvejes montering af lyddug mod de vandrette berøringsflader.

Tekniske specifikationer

Skumbetonen har brandhæmmende egenskaber der gør, at materialet opfylder de gældende krav vedr. brand.

Er der mange installationer og ledninger fordelt udover eksempelvis et betondæk, så er det ofte en god løsning med udlægning af skumbeton fordi, det er en relativ hurtig proces at dække disse elementer med skumbeton. Derudover øges den samlede styrke i undergulvet, fordi der ikke opstår luftlommer omkring disse elementer.

Skumbeton udlægges normalt i lagtykkelser fra 50 – 600 mm. og kan lægges med en planhed på +/- 10 mm.

Konstruktionstegninger

Med indbygget varmegulv

Her kan ses en referenceliste over skumbeton

For yderligere spørgsmål vedrørende diverse opbygninger, specifikationer og fordele ved skumbeton, da er man velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999


SLYNGRENSNING

Slyngrensning er en meget effektiv metode til afrensning af overflader bestående af bl.a. stål, asfalt og beton. Det er på mange opgaver en vigtig proces, der er med til sikre de nødvendige forhold med ru og rene overflader.

Den slyngrensede overflade giver optimale konditioner for vedhæftning til primer og flydemørtel.

OL Gulve står gerne for slyngrensningen, fordi vi dermed sikre de bedste og ofte nødvendige forhold for vedhæftning før en eventuel udlægning af flydemørtel.

Kunden har den fordel kun at skulle entrere med et firma, såfremt der efterfølgende ønskes et undergulv udført med flydemørtel.

Det behøver ikke være forudsætning, at OL Gulve også skal foretage efterfølgende støbning af undergulvet, vi kan også blot stå for slyngrensningen, hvis kunden ønsker det.

En af fordelene ved denne afrensningsmetode er at arbejdet foregår i et lukket system, hvilket betyder, at der ikke hvirvler støv rundt i luften som påvirker arbejdsmiljøet negativt. En stor støvsuger er tilkoblet slyngrenseren via en slange som suger alt støv og små fragmenter igennem et filter, hvilket efterlader det afrensede gulv rent og pænt.

Slyngrensningsteknikken er små stålkugler (grit) som slynges mod gulvets overflade ved hjælp af et eller flere roterende slynghjul. Stålkuglerne genanvendes, men i takt med de gentagne gange bliver slynget mod gulvets overflade bliver de mindre og mindre for til sidst at blive suget igennem filteret sammen med det afrensede materiale.

I OL Gulve har vi mange gode resultater med slyngrensning efterfulgt af nivellering og udlægning af flydemørtel på store områder som eksempelvis betongulve, dækelementer og p-dæk.

Slyngrensning kan ikke påbegyndes, hvis overfladen er våd, fugtig eller gulvet er alt for ujævnt.

Her kan du se en referenceliste over slyngrensning

Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning samt tilbud.
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999


GULVVARME ØGER KOMFORTEN

OL Gulve har flere undergulvsløsninger med indbygget gulvvarme

Hos OL Gulve udfører vi støbte undergulve med indbygget gulvvarme. Vi har flere løsninger til opbygning af undergulvet afhængig af konditionerne på et givent projekt. Men ens for alle vores gulvvarmeløsninger er, at de er vandbaseret, har hurtig reaktionstid og giver en jævn varmefordeling i alle boligens rum. Samtidig er det en miljø- og økonomivenlig løsning på den lange bane.

Fordele ved vandbaseret gulvvarme

Fordelene ved gulvvarme er efterhånden mange imens ulemperne er tilsvarende få, hvis ellers man har gjort sit forarbejde grundigt og har identificeret eventuelle udfordringer.

Man undgår ubehagelig fodkulde, idet gulvvarme giver en mere jævn og behagelig varmefordeling i boligen end radiatorer. En kombination af radiatorer og gulvvarme kan også i nogle tilfælde være løsningen.

Der er i princippet ingen vedligeholdelse af vandbaserede gulvvarmesystemer samtidig med det giver en større frihed i boligindretningen. Især i mindre rum eller lejligheder kan dyrebare kvadratmetre udnyttes optimalt, idet man har fjernet radiatorerne.

Tændte radiatorer kan hvirvle støv rundt, hvilket man helt undgår med gulvvarme – og hvem kan ikke lide at have et lunt badeværelsesgulv som tørre hurtigt?

TECTO

El-gulvvarme eller vandbaseret gulvvarme?

Montering af vandbaseret gulvvarme er ofte mere bekostelig og omfattende end el-gulvvarme.

Men er man i gang med nybyg eller en gennemgribende renovering, da bør man absolut overveje gulvvarme som primære energikilde. El-gulvvarme er ikke særlig miljøvenligt, dyr i drift og det frarådes at have el-gulvvarme som primær opvarmningskilde.

Ifølge Elvarmeforbuddet er det ikke tilladt at have el-varmegulv som primær varmekilde i nye og eksisterende huse. Kompensation gives dog i særlige tilfælde. Ved et eventuelt salg af boligen falder prisen markant, hvis den primære gulvvarme er med el. Varmegulve med el anbefales f.eks. kun i forbindelse med renovering af ganske små rum som f.eks. mindre badeværelser.

Ifølge Videncentret Bolius vil det i langt de fleste tilfælde kunne betale sig at installere vandbaseret gulvvarme pga. den lave varmeregning.

VARMEGULVE

Den rigtige konstruktion til din gulvvarme

Flere forudsætninger spiller ind, når den bedste undergulvskonstruktion med gulvvarme skal udarbejdes. Det kan være forskelligt fra projekt til projekt. Hos OL Gulve har vi mange års erfaring med at sammensætte de bedste undergulvsløsninger – og særligt med gulvvarme. Vi samarbejder med de bedste leverandører og vælger frit heriblandt afhængig af bl.a. byggekrav og indbygningshøjde.

Kontakt endelig OL Gulve for rådgivning eller tilbud.

Her kan man læse om 2 undergulvskonstruktioner med gulvvarme:

TECTO Varmegulv
VARMEGULVE

SHIP i samarbejde med JFP

I første halvdel af 2020 var OL Gulve ombord på SHIP ude i ”stævnen” af Aarhus Havn. Her blev udført en total undergulvsløsning til ca. 200 lejligheder og reposer. Det var et spændende projekt i samspil med JFP og bygherre Olav De Linde. Det var både JFP og OL Gulves største projekt til dato og det fælles samarbejde viste sig at være lærerigt og givende. I alt udførte OL Gulve ca. 17.000m2 undergulvs-konstruktion med indbygget varme- og trinlydsdæmpning.

For OL Gulve bestod projektet i at udføre en let undergulvskonstruktion, som bl.a. skulle udmærke sig ved hurtig reagerende gulvvarme og god trinlydsdæmpning. Projektet var interessant for OL Gulve på flere plan. Det var virksomhedens største til dato og samtidig var det første store opgave i Jylland.

Derudover var det en interessant udfordring at konstruere en let og total undergulvsløsning bestående af thermobeton, lyddug, varmeslanger og tyndpuds. Det tog ca. 6 måneder for OL Gulve at levere 17.000m2 undergulvskonstruktion. Dette har bl.a. kunne lade sig gøre pga. det forbilledlige samarbejde OL Gulve havde med alle leverandører på projektet.
Nederst i konstruktionen udlagde SLOT Aps en thermobeton med isolerende egenskaber. Herpå blev der monteret en bæredygtig lyddug fra Scan Underlay, som er velegnet til det valgte varmegulvssystem, idet den kan tåle temperaturer på mellem -25 til 90 grader. Varmeslanger fra GOLAN Pipe Systems blev efterfølgende lagt og kredsmæssigt fordelt inden der afslutningsvis blev støbt et afretningslag i flydemørtel fra Combimix.

Det er Arkitema Architects, der er arkitekter på byggeriet. Der har været fokus på indretning, udsigt og sollys og der er hentet inspiration fra sejlerlivet og det tidligere hverdagsliv på havnen. Fra SHIP har man udsigt over Aarhus Bugt, lystbådehavnen og samtidig kan man følge Risskovs forvandling året rundt.


CARLSBERG HQ

I starten af marts 2020 flyttede Carlsberg Koncernen ind i deres nye hovedkontor på Carlsbergs område på Vesterbro i København.

I 2018 påbegyndte vi vores arbejde med opbygningen af ca. 9000 m2 lydgulvskonstruktion til det nye hovedkontor.

Udfordringen med undergulvet var at lave en stærk, men let konstruktion med særlig fokus på trinlydsdæmpningen. Dette løste vi ved at montere lyddugen nederst, efterfulgt af thermobeton og til sidst et afsluttende afretningslag i flydemørtel.

I nedenstående artikel fra ”Milepæle i Arkitekturen” kan man bl.a. læse om vores skræddersyede undergulvsløsning og om vores konstruktive samarbejde med vigtige leverandører.

Læs den fulde artikel herunder:


Flintholm Company House II

I foråret 2019 påbegyndte OL Gulve arbejdet på Flintholm Company House II på Frederiksberg.

Projektet omfattede opretning ca. 9.500 m2 huldæk, hvortil vi anvendte en høj kvalitet flydemørtel bestående af cementbaserede og vandskadestabile produkter.

Gulvopretning er blandt OL Gulves absolutte kernekompetencer og vi har stor erfaring med denne type projekter. Igennem årene har vi løbende forfinet og videreudviklet konceptet, således vi kan diagnosticere og løfte stort set alle opgaver af lignende karakter.

Projektet på Flintholm Company House II indeholdt ligeledes ca. 2.200 m2 parkeringskælder, hvor OL Gulve udførte industrigulv.

Flintholm Company House II er et kontorbyggeri og fungerer som domicil for EY, der også er ejendommens eneste lejer. Totalt omfatter bygningen ca. 8.300 m2 kontorplads. Domicilet er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og bygningen stod klar i slutningen af 2019 / start 2020.

NCC Property Development A/S lavede en totalentreprenøraftale med NCC og målet var at opnå en guldkarakter efter den internationale DGNB for bæredygtighed.

Et lignende projekt hvor vi skulle foretage opretning af huldæk var i Carlsbergbyen. Til dette projekt blev der efterfølgende monteret fibernet-armering og lyddug. https://olgulve.dk/opretning-af-huldaek-carlsbergbyen/

For ydereligere information vedr. Gulvopretning: https://olgulve.dk/ol-gulvspartel/


DESIGNGULVE TIL KONTORSLANDSKABER

Vi har igennem årene udført adskillige designgulve og i flere omgange til større kontorfællesskaber, hvortil designgulvene er særdeles velegnede.

Framehouse

I Dragør har projektudvikler KOM-KBH A/S sammen med Schmidt Hammer Lassen Architects skabt et stort kontorfællesskab, hvor inspirationen er hentet fra store, traditionelle lader af træ. Samtidig har der været fokus på at anvende højkvalificerede og bæredygtige materialer.

OL Gulve udførte et ca. 900m2 stort designgulv i 120 Reno – som efterfølgende blev slebet i overfladen for at give et afsluttende udtryk der spillede godt sammen med trækonstruktionerne og de øvrige materialer.

Specialudviklet designgulv til Workstation – Office Community

Skræddersyet designgulvsløsning til tre dynamiske kontorfællesskaber.

OL Gulve har sammen med Workstation fundet frem til et skræddersyet og genkendeligt designgulvsudtryk, der går igen på alle Workstations tre lokaliteter i henholdsvis Vallensbæk, Taastrup og Kgs. Lyngby.

Workstation ønskede et genkendeligt designudtryk, hvortil gulvene var et vigtigt element. Og med de tilpassede løsninger har Workstation opnået et unikt designgulvsudtryk, som er en stor del af deres identitet og kendetegn.

OL Gulve har stor erfaring med at tilpasse og styre designgulvene efter kundens ønskede udtryk. Der er flere måder, hvorpå man kan ændre og styre udtrykket. Eksempelvis farvenuancerne, overfladeslibning og overfladebehandlingen er alle faser som OL Gulve kan påvirke på baggrund af vores store erfaring.

En lignende kunde er Vera Moda, som ligeledes efterspurgte et genkendeligt designelement i deres butikker. Også her fik vi skræddersyet en løsning, som Vera Moda kunne anvende i flere af deres butikker.


ByK med TRUST – det strategiske partnerskab med Københavns Kommune

OL Gulve er en del af det strategiske partnerskab ByK med TRUST, som skal løse en lang række institutions- og skolebyggerier i en fireårig rammeaftale.
ByK med TRUST er skabt af ”modervirksomhederne” Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, KANT Arkitekter, Dominia, Norconsult og GHB Landskab samt en række fast tilknyttede samarbejdspartnere, hvoraf OL Gulve er en af dem.

ByK med TRUST som koncept bygger på gennemsigtighed og tillid. Det længerevarende samarbejde med faste fagfolk betyder, at produktiviteten øges og risikoen for fejl mindskes. Det tværfaglige samarbejde blandt leverandørerne, der også deler kontor, bliver en stor fordel idet forståelsen for samarbejdspartnernes processer systematisk forbedres. Det burde alt andet lige betyde økonomiske besparelser, øget tillid og dermed højnet produktivitet.
Kort sagt, mere byggeri for pengene!

Den store befolkningstilvækst i København har skabt et stort behov for nye skoler, fritidshjem og daginstitutioner samtidig med at flere af de eksisterende institutioner trænger til fornyelse.

ByK med TRUST forsøger at gøre op med en byggesektor, som ofte kan føles kompleks og med langsommelige processor, konfliktkultur og overskredne budgetter. Der er behov for nytænkning og en langsigtet plan, hvis opgaven skal løses med succes. Den fireårige rammeaftale bør blive en fordel i forhold til kvalitet, udvikling og lavere omkostninger, når først det åbne og tillidsfulde samarbejde ruller.

Læs her evt. mere her http://www.bykmedtrust.dk/


@