Hvorfor har vi en persondatapolitik?

Det forekommer at vi behandler persondata og derfor har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik om behandling af persondata. Dette er for at sikre, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi har en fair og gennemsigtig databehandling.

De persondata, som kunder stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål. Vi indhenter som udgangspunkt ikke data om kunder fra andre, fx en leverandør, myndigheder eller samarbejdspartner. Hvis det rent undtagelsesvis sker, oplyser vi den pågældende kunde om det senest 10 dage efter. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente disse persondata.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.
For at beskytte kunder mod, at uvedkommende får adgang til kundedata, har vi interne forretningsgange som sikrer, at kun de medarbejdere for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til kundens personoplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata

Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om kunder, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant.
Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi kunden oplyse os om relevante ændringer i data. For at sikre kvaliteten af data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af persondata.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.
Vores IT-leverandør sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kunden for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette kunden om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Cookies, formål og relevans

Vi indsamler enkelte cookies til brug for Google Analytics, for at forbedre brugeroplevelsen på siden.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Kontaktoplysninger såfremt de ønsker at klage

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Mads Thyrrestrup
Carl Jacobsens Vej 16, dør 50-51
2500 Valby

Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave.

@