SLYNGRENSNING

Slyngrensning er en meget effektiv metode til afrensning af overflader bestående af bl.a. stål, asfalt og beton. Det er på mange opgaver en vigtig proces, der er med til sikre de nødvendige forhold med ru og rene overflader.

Den slyngrensede overflade giver optimale konditioner for vedhæftning til primer og flydemørtel.

OL Gulve står gerne for slyngrensningen, fordi vi dermed sikre de bedste og ofte nødvendige forhold for vedhæftning før en eventuel udlægning af flydemørtel.

Kunden har den fordel kun at skulle entrere med et firma, såfremt der efterfølgende ønskes et undergulv udført med flydemørtel.

Det behøver ikke være forudsætning, at OL Gulve også skal foretage efterfølgende støbning af undergulvet, vi kan også blot stå for slyngrensningen, hvis kunden ønsker det.

En af fordelene ved denne afrensningsmetode er at arbejdet foregår i et lukket system, hvilket betyder, at der ikke hvirvler støv rundt i luften som påvirker arbejdsmiljøet negativt. En stor støvsuger er tilkoblet slyngrenseren via en slange som suger alt støv og små fragmenter igennem et filter, hvilket efterlader det afrensede gulv rent og pænt.

Slyngrensningsteknikken er små stålkugler (grit) som slynges mod gulvets overflade ved hjælp af et eller flere roterende slynghjul. Stålkuglerne genanvendes, men i takt med de gentagne gange bliver slynget mod gulvets overflade bliver de mindre og mindre for til sidst at blive suget igennem filteret sammen med det afrensede materiale.

I OL Gulve har vi mange gode resultater med slyngrensning efterfulgt af nivellering og udlægning af flydemørtel på store områder som eksempelvis betongulve, dækelementer og p-dæk.

Slyngrensning kan ikke påbegyndes, hvis overfladen er våd, fugtig eller gulvet er alt for ujævnt.

Her kan du se en referenceliste over slyngrensning

Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning samt tilbud.
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999
@