THERMOBETON

Hurtig og effektiv isolering og opretning af undergulve samt terrændæk

Thermobeton er en blanding af cement, vand og polystyrenkugler som samtidig har en isolerende effekt. Det er ofte en tidsbesparende løsning, idet præparering af undergulve med diverse ledninger og installationer går relativt hurtig. Samtidig er det en effektiv måde at oprette store niveauforskelle uden at belaste med stor vægtfylde.


Det lette materiale med forholdsvis lav densitet samt høje styrke er med til at gøre det velegnet til isolering af undergulve og opretning af terrændæk med pilhøjde. I forbindelse med etageadskillelse egner det sig ligeledes godt til trinlydsdæmpning og udjævning af store niveauforskelle. Thermobeton anvendes som bund for flydemørtel.

Med indbygget varmegulv

Tekniske specifikationer

Der kan være flere forudsætninger og forhold der gør, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende thermobeton. I den indledende fase samarbejdes tæt med projektets rådgiver eller ingeniør for at få skræddersyet den bedste løsning til et givent projekt.
Inden opstart afdækkes behov og funktion. Der kan være særlige krav, der skal tilgodeses ud over højden og det vægtmæssige. Når der arbejdes med thermobeton, da kan man spare en masse tid på blot at dække rør og elinstallationer i undergulvet, for på den måde at slippe for tidskrævende isoleringsarbejde samtidig med, at man holder konstruktions vægt nede i forbindelse med etageadskillelser. Udover den høje styrke, da er den gode isoleringsevne også med til at eliminerer eventuelle kuldebroer.

Konstruktionstegninger

Med indbygget varmegulv

Her kan ses en referenceliste over thermobeton

For yderligere spørgsmål vedr. diverse opbygninger og fordele med thermobeton, da er man altid velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999
@