THERMOBETON

Hurtig og effektiv isolering og opretning af undergulve samt terrændæk

OL Gulve samarbejder tæt med IBF om fælles projekter og søger hele tiden, at videreudvikle og optimere procedurerne omkring IBF Thermobeton (TH100 & TH200).
IBF Thermobeton er en tidsbesvarende løsning, idet man med IBFs pumpebil kan levere færdigblandet thermobeton og udlægge op til 50 m3 pr. time, selv i svært tilgængelige områder. Med pumpebilen undgår man samtidig spild og en byggeplads fyldt med bortfløjne polystyrenkugler.
IBFs produkter er af høj kvalitet, hvilket går i tråd med OL Gulves fokus på, at levere undergulvskonstruktioner af absolut bedste kvalitet.


Thermobeton er også kendt som letbeton eller skumbeton. Det forholdsvis lette materiale med lav densitet samt høje styrke er med til at gøre det velegnet til isolering af undergulve og opretning af terrændæk med pilhøjde. I forbindelse med etageadskillelse egner det sig ligeledes rigtig godt til trinlydsdæmpning og udjævning af store niveauforskelle. Thermobeton anvendes som underlag / bund for flydemørtel.

Med indbygget varmegulv

Tekniske specifikationer

Der kan være flere forudsætninger og forhold der gør, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende thermobeton. I den indledende fase samarbejdes tæt med projektets rådgiver eller ingeniør for at få skræddersyet den bedste løsning til et givent projekt.

Inden opstart afdækkes behov og funktion. Der kan være særlige krav, der skal tilgodeses ud over højden og det vægtmæssige. Når der arbejdes med thermobeton, da kan man spare en masse tid på blot at dække rør- og elinstallationer i undergulvet, for på den måde, at slippe for tidskrævende isoleringsarbejde samtidig med at man holder vægten nede i forbindelse med etageadskillelser. Ud over den høje styrke, da er den gode isoleringsevne også med til eliminerer eventuelle kuldebroer.

Konstruktionstegninger

Med indbygget varmegulv

Her kan ses en referenceliste over Thermobeton

For yderligere spørgsmål vedr. diverse opbygninger og fordele med thermobeton, da er man altid velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999

@