INDUSTRIGULVE

Industrigulve er selvnivellerende afretning med flydemørtel med høj styrke og minimal lagtykkelse. Som navnet indikerer egner industrigulvene sig særligt til områder med høj belastning – fra det lille intime værksted til 10.000 m2 store parkeringshuse og højlagre. Produkterne er cementbaserede og fugtskadestabile og gulvene afleveres efter brancheorganisationen GSO´s gældende retningslinjer for rethed, dvs. +/- 2,0 mm på en 2 meter retskinne. Faldopbygning er også mulig.

Industrigulve honorer de meget høje krav til slidmodstand og jævnhed, som stilles til gulve i produktions- og industrivirksomheder, og modstår også tung rullende belastning. Samtidig med at det opfylder de mest udfordrende funktionskrav, kan industrigulvets overflade og udtryk designes, så det passer til og understøtter virksomhedens visuelle identitet.

Lagtykkelse ned til 5-6 mm – undgå konflikt med åbninger som f.eks. døre og vareindlevering

Endnu en fordel ved Industrigulve er, at de kan udlægges i lagtykkelser ned til 5-6 mm, hvilket betyder, at de ikke kommer i konflikt med eksisterende åbninger som f.eks. døre eller vareindlevering i forbindelse med lagerbygninger.

Tekniske specifikationer

Valg af industribelægning afhænger dels af krav til gulvets funktionelle egenskaber som eksempelvis slid, trækstyrke, jævnhed og dels af forholdene: underlagets egenskaber, omgivelsernes temperatur, fugt mm, og endelig topbelægning.

Et industrigulv leveres i typer, der tilgodeser særskilte kvalitetsbehov afhængig af let, middelsvær eller tung industri. Et gulv i et showroom med moderat belastning kræver eksempelvis ikke samme styrke som et højlager med mekanisk og rullende belastninger fra køretøjer og maskiner.

Hvilket underlag skal der arbejdes videre på?

Et godt industrigulv starter med et godt undergulv. Den samlede konstruktion bliver ikke stærkere, end det underlag det udføres på. Første led i tilblivelsen af et industrigulv er derfor at kvalitetsbestemme råbetonen ved hjælp af aftræksprøver, der som minimum skal have en værdi på 1,5 MPa. Har råbetonen ikke den nødvendige kvalitet præpareres undergulvet så styrken øges. Dette gøres bedst ved at slibe, fræse eller slyngrense undergulvet. Herved øges overfladearealet og dermed vedhæftningsgrundlaget.

Vi har en stor erfaring med at forstærke underlag og tilpasse dem til særskilte ønsker og behov, og erfaringen viser, at det meste kan lade sig gøre. Dog påbegyndes projekter ikke, før der er foretaget en grundig analyse af forholdene.

Væsentlige elementer i en analyse er, at identificere eksisterende revner i undergulvet, og afgøre om disse skyldes svind eller strukturelle bevægelser. De revner, der er forårsaget af strukturelle bevægelser kræver ekstra bevågenhed, og det kan typisk anbefales, at markere dem ved hjælp af en dilatationsskinne eller fuge i den nye industribelægning.

Skal industrigulvet udføres på nystøbt beton, skal betonen have haft en temperatur på ca. 20 °C i 28 døgn, inden afjævning finder sted. Krympebevægelser i den nystøbte beton bør være afsluttet, da der ellers kan opstå gennemgående revner. Bevægelsesfuger bør åbnes gennem hele afjævningslaget og må efterfølgende ikke spartles over.

Er der nedsunkne flader og større ujævnheder i undergulvet, anbefaler vi, at de rettes op med et egnet industriopfyldningsprodukt.

Underlaget skal ved udlægning have en tør overflade og en temperatur over 10 °C. RF-værdien i luften bør være < 70 % for at udtørring kan finde sted.

Hvilken type flydemørtel og overfladebehandling?

Der kan være varierende krav til tryk-, overflade-, aftræks og vedhæftningsstyrke på industrigulvet, og valget af flydemørtel tilpasses herefter. Et industrigulv leveres i styrkeklasser fra 35-40 MPa, bøjningstrækstyrker på 10-12 MPa og overfladestyrke på mere end 2-3 MPa.

Grundet den høje materialetæthed kan visse industrigulvprodukter tåle trafikbelastning uden overfladebehandling eller belægning. Alle gulve, herunder industrigulve, der konstant belastes af almindelige kemikalier, vaskemiddel og olier, bør dog overfladebehandles med en passende støvbinder eller maling.

Kvalitetssikring

Det er vigtigt at kvalitetsstyre produktet under og efter udlægning af flydemørtel. Det er specielt afgørende, at den anbefalede vandtilsætning overholdes under udlægning. Det kontrolleres med en såkaldt flydeprøve, der indikerer om blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal flydeprøven opnå en værdi inden for et bestemt interval – eksempelvis 230-245 mm (i en 68 x 35 mm ring), og det kontrolleres endvidere, at massen holder godt sammen og er fri for separation.

Efter 28 døgn kan materialet endvidere kvalitetstestes på tryk-, aftræks- og bøjningstrækstyrke.

Konstruktionstegning

Note: Flydemørtel er på konstruktionstegningen ovenfor beskrevet som tyndpuds. Der er i princippet det samme og den samme udførelsesproces.

Arbejdsbeskrivelse

– Overfladebehandling: Evt. overfladebehandling med f.eks. støvbinder, polish eller epoxymaling.

– Flydemørtel: Udlægning af min. 4 mm afretningslag. Der anvendes cementbaseret flydemørtel.

– Priming: Der primes af 2 omgange. 1. gang med blandingsforholdene 1:5 og 2. gang med blandingsforholdene 1:3. Dette optimerer vedhæftningsstyrken samtidig med, at det minimerer risikoen for pinholes.

– Råbeton: Industrigulve kan udføres på råbeton af almindelig god kvalitet.

Her kan ses en referenceliste over Industrigulve

For yderligere spørgsmål vedr. industrigulve, da er man altid velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999
@