GULVSPARTEL

Gulvafretning i selvnivellerende tyndpuds

Gulvspartel er selvnivellerende tyndpudsafretning i højeste kvalitet, udført med cementbaserede og fugtskadestabile produkter. Råstofferne udvindes henholdsvis i Danmark og Sverige. Vi udfører diverse former for traditionel tyndpudsafretning – afhængig af lagtykkelse, topbelægning og krav til udtørring. Alle gulve overholder gældende tolerancer for rethed i henhold til brancheorganisationen GSO´s overfladekrav, dvs. +/- 2,0 mm på en 2 meter retskinne, også med mulighed for faldopbygning.

Wir alle kennen Novomatic, den Spielegiganten aus Österreich. Und natürlich kennen wir auch all die grandiosen Novoline Games, die von eben diesem Entwickler stammen! Die sind bei Spielern weltweit gern gesehen und überaus beliebt. Spielen Sie jetzt die populärsten Automatenspiele gratis auf unserer Seite! Bei uns können Sie Novoline Spielautomaten online kostenlos spielen ohne Anmeldung!

Gulvspartel er et system, vi har stor erfaring med, og som er blevet forfinet og videreudviklet gennem årene. Respekten og fascinationen for håndværket har medgjort, at gulvspartel er et kerneprodukt, hvor vi har stor fokus på detaljegraden. Vi kan behovsafdække enhver opgave og anskueliggøre muligheder og faldgruber tidligt i processen.

Selvnivellerende tyndpuds – Definition

Der bruges mange betegnelser for selvnivellerende tyndpuds. Tyndpuds er en fællesbetegnelse for mørtel, der påføres i millimeter tykke lag, uanset om der er tale om facadepuds eller selvnivellerende tyndpuds til gulv.

Selvnivellerende spartelmasser leveres primært som sækkevarer til blandekar, og er derfor beregnet til håndudlægning.

Herudover bruges også betegnelsen flydemørtel. Flydemørtler er typisk kendetegnet ved at være mere grovkornede, og er specielt velegnet til maskinel udlægning med mixer-pumper eller pumpebil og gerne i lagtykkelser over 8 mm.

Endelig bruges i flæng betegnelserne gulvspartel, cementbaseret afretning, betonopretning, selvnivellerende spartelmasse, flydespartel og flydegulve.

Valg af gulvspartel afhænger dels af krav til gulvets funktionelle egenskaber som f.eks. slid- og trækstyrke, belægningstype, underlagets egenskaber samt omgivelsernes temperatur og fugt mm.

Hvilket underlag skal der arbejdes videre på?

Gulvspartlen udlægges direkte på et eksisterende undergulv, i modsætning til funktionsgulvene, der er selvbærende og udgør en svømmende konstruktion i sig selv. Det stiller krav til det eksisterende underlag, og i endnu højere grad, krav til valg af primer og tyndpudsprodukt. Således kan en god og stærk råbeton stort set danne bund for alle typer højstyrke-tyndpuds, hvorimod opretning af et trægulv kan kræve et glasfiberarmeringsnet nedlagt i en specialprimer samt en spændingsfattig og fiberforstærket tyndpuds som afretningslag.

Det kan forekomme, at det underlag der skal arbejdes videre på er ”skruk”, hvilket typisk er tilfældet for ældre pudslagsgulve, der ikke er armeret. Skruk er en betegnelse for et klaplag, der har sluppet sin forankring længere nede i konstruktionen, og er kendetegnet ved øget revnedannelse og en karakteristisk hul lyd ved gangtrafik.

Den samlede konstruktion bliver ikke stærkere, end det underlag den udføres på. Dog findes der mange måder at forstærke et undergulv på. Dette inkluderer for eksempel alt lige fra slibning og fræsning til dybde- og svumpriming, ilagt glasfiberarmeringsnet og epoxypriming med sandafstrøning.

Vi har stor erfaring med at forstærke underlag og tilpasse dem til særskilte ønsker og behov, og erfaringen viser, at det meste kan lade sig gøre. Dog påbegyndes projekter ikke, før der er foretaget en grundig analyse af forholdene.

Hvilken topbelægning skal der lægges på?

Forskellige belægningstyper stiller forskellige krav til overflade, aftræk og vedhæftningsstyrke på afretningsmassen. Derfor er det vigtigt, at der vælges en tyndpuds, der styrkemæssigt imødekommer belægningstypen. Vedhæftningsstyrken måles i MPa og er et udtryk for massens sammenhængskraft og kvalitet.

De fleste fuldlimede trægulve, epoxy- og polyurethangulve kræver 1,5 MPa. Weber.floor designgulve, vinylgulve, linoleum og tæpper kræver 1,0 MPa. Fliser 0,5 MPa og endelig er der naturligvis ikke overfladestyrkekrav til trægulve, der ligger svømmende med en dug (foam) som adskillelse mellem trægulv og afretningslaget.

De ovenfor angivne værdier er vejledende og generelt skal producentens anvisninger altid følges.

Målet er altid at vælge en tyndpuds, der i kvalitet og økonomi matcher behovet.

Normal- eller hurtighærdende tyndpuds

Udover de styrkemæssige egenskaber kan tyndpuds også differentieres på hurtig- eller normalhærdende egenskaber. De hurtighærdende er typisk de stærkeste, men ofte også de dyreste.

Tyndpudsgulve udført med normalhærdende produkter tørrer ved,  at overskudsvandet i materialet fordamper ved almindelig lufttørring. Et godt tørt klima og hyppig luftudskiftning forkorter udtørringsprocessen, som sker bedst ved en rumtemperatur på 20 grader og RF på 50%.

Kemien i de hurtighærdende produkter er sammensat således, at materialet bruger alt det vand, det bliver tilført til at hærde op med. Det betyder, at de fleste hurtighærdende produkter er belægningsklare efter 2-5 døgn – forudsat, at den underliggende konstruktion er tilstrækkeligt udtørret.

Før udførelse af topbelægning kontrolleres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkeligt udtørret. Fugtmålinger på stedet vil vise, hvornår gulvet er klar til topbelægning.

Ved fugtfølsomme belægninger som f.eks. trægulve følges producentens anvisninger.

Krav til trykstyrke

Der kan være varierende krav for trykstyrker på tyndpuds afhængig af brug. Selvnivellerende tyndpuds følger de vejledende standarder for trykstyrkeklasser for beton, hvor styrkeklasse er udtryk for den karakteristiske trykstyrke målt i MPa efter 28 døgn.

Trykstyrken bestemmes på 300 mm betoncylindre med en diameter på 150 mm (fck,cyl) eller på 150 mm betonterninger (fck,cube).
 Styrkeklassen angives som for eksempel:

C20/25, hvor første tal angiver cylindertrykstyrken (fck,cyl) og andet tal angiver terningestyrken (fck,cube).

Vi leverer tyndpuds i styrkeklasser fra 20-40 MPa.

Kvalitetssikring

Det er vigtigt at kvalitetsstyre produktet under og efter udlægning af tyndpuds. Det er særligt afgørende, at den anbefalede vandtilsætning overholdes under udlægning. Det kontrolleres med en såkaldt flydeprøve, der indikerer om blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal flydeprøven opnå en værdi inden for et bestemt interval –  eksempelvis 230-245 mm (i en 68 x 35 mm ring), og det kontrolleres endvidere, at massen holder godt sammen og er fri for separation.

Efter 28 døgn kan materialet endvidere kvalitetstestes på tryk-, aftræk- og bøjningstrækstyrke. 

Konstruktionstegning

Når krav til gulvet, underlagets egenskaber og omgivelsernes fugt og temperatur er afklaret kan vi udføre en konstruktionstegning og arbejdsbeskrivelse for det pågældende projekt. Der er således lavet en køreplan for projektet, der er kundens sikkerhed for, at der er truffet de rette valg af system og kvalitet.

2D_05Tyndpudsgulve

Arbejdsbeskrivelse

– Færdigt gulv: Overfladen kan belægges med klinker, tæpper, svømmende- og limede trægulve og diffusionstætte gulvbelægninger som f.eks. linoleum og vinyl.

– Tyndpuds: Udlægning af min. 4 mm tyndpudslag. Der anvendes cementbaseret tyndpuds.

– Priming: Der primes for at optimere vedhæftningen.

– Råbeton: Gulvspartel kan udføres på råbeton af almindelig god kvalitet.

Her kan ses en referenceliste over Gulvspartel

For yderligere spørgsmål vedr. gulvspartel, da er man altid velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999

@