LYDGULVE

Lydgulvet er en komplet gulvkonstruktion, der på en gang løser flere problemer som f.eks. skæve undergulve, dårlig trinkomfort og for meget luft- og trinlydsstøj.

Lydgulvet er med sin lave vægt og indbygningshøjde samt udlægningstid et unikt og attraktivt koncept, som anvendes i en lang række projekter med stor succes – f.eks. i forbindelse med renovering af ældre ejendomme, hvor tørrelofter er blevet inddraget til bolig, og hvor lydisolering ikke oprindeligt har været tænkt ind i byggeriet.

Tekniske specifikationer

Lydgulvet bliver til ud fra flere forudsætninger og forhold. Der samarbejdes tæt med projektets rådgiver eller ingeniør.

Inden opstart afdækkes behov og krav til funktion. Der kan være særlige krav, der skal tilgodeses ud over de lydtekniske. Når vi udvikler et lydgulv, er der ikke blot fokus på selve lyden, men ligeledes tænkes brandklasser, trykstyrke og belægningstyper ind for at opnå den bedste samlede løsning for det pågældende projekt. Endelig vurderes forholdene på stedet, hvor lydgulvet skal udføres.

For hvert projekt udarbejdes herefter en individuel og tilpasset konstruktionstegning, der bliver til ud fra følgende:

Hvilken eksisterende belægningstype kan opgaven udføres på?

Et lydgulv kan i princippet monteres på et hvilket som helst underlag. Der stilles altså ikke krav om at ”strippe” eksisterende gulvbelægning så som linoleum, klinker eller trægulv. Dette tilgodeser både miljø og byggetid.

Nedhængte lofter

Nedhængte lofter i den underlæggende etage er med til at reducere den samlede transmission af trinlyd og er derfor en vigtig faktor i forhold til at udarbejde den rigtige løsning. Nedhængte lofter kan reducere trin- og luftlyd med op til 5 dB afhængigt af kvaliteten.

Stigende krav til brandklasser for isolering

Der er øget fokus på, hvilke dele der bygges ind i renoveringer og nybyg, og hvor brandhæmmende de skal være. Arbejdes der eksempelvis efter AAA-krav, 2020 standarder eller BR10 (Bygningsreglementet)? Den øvrige konstruktion og kravene til brandhæmning kan udover kravene til lyddæmpning være bestemmende for, om der vælges trinlydsbat af mineraluld, som har brandhæmmende egenskaber, frem for en trinlydsdug. 

Hvad består eksisterende etageadskillelse eller dæk af?

Er der tale om et træbjælkelag, som i ældre etagebyggerier, eller et betondæk, som hyppigst benyttes ved etageadskillelser af nyere dato? Bjælkelaget eller dækket bestemmer i mange tilfælde typen af isolering. Ved træbjælkelag indbygges typisk en bat af mineraluld, som f.eks. Isover eller Rockwool. Ved betondæk indbygges oftest en bat af polystyren, som eksempelvis Sundolitt.

Hvilken tykkelse har det eksisterende dæk?

Det eksisterende dæks tykkelse kan være bestemmende for, om der vælges en trinlydsdug eller trinlydsplade. Et betondæk på 320 mm dæmper eksempelvis lyden markant bedre end et dæk på 180 mm, og en trinlydsdug kan i nogle tilfælde være  tilstrækkeligt til at imødekomme gældende krav for trinlydsniveau.

Kender man typen og tykkelsen på det eksisterende dæk eller bjælkelag, kan man forvente følgende værdier for trinlydsniveau ved brug af henholdsvis 25 mm Isover trinlydsplade, 20 mm Isover, EP 2 samt 3 mm Weber.floor 4955 trinlydsdug.

Vejledende trinlydsniveau med Isover trinlydsplade og Weber.floor trinlydsdug
Opbygning med 25 mm flydemørtel og følgende isolering:Træbjælkelag med lerindskud og pudsloft180 mm insitustøbt betondæk med nedhængt loft220 mm huldæk med nedhængt loft320 mm huldæk med nedhængt loft
25 mm. Isover trinlydplade50 dB43 dB46 dB44 dB
20 mm Isover EP 2 trinlydplade53 dB46 dB48 dB46 dB
Trinlydsmåtte Weber.floor 4955Ikke anvendelig52dB55dB53dB

Værdierne for transmission af trinlydsniveau angives i dB, og i Bygningsreglementet, BR 10, er der beskrevet minimumskrav herfor. Der arbejdes med klasserne A-D, hvor klasse C er minimumskravet i henhold til DS 490 (lydklassifikation af boliger).

dB
KlasseTrinlydniveau i dB fra andre boligerLuftlydisolation i dB fra rum uden for boligen
A4363
B4858
C5355
D5850

Der skelnes generelt mellem trin- og luftlyd. Trinlyd er den støj, der transmitteres igennem gulvet og ned i underetagen, mens luftlyd er den lyd, der transmitteres igennem bygningsdele via luft, som f.eks. høj musik.

Hvilke krav er der til trykstyrker for den samlede konstruktion?

Der findes vejledende standarder for trykstyrker afhængig af byggeriets karakter. I henhold til Bygningselementet, BR10, er trykstyrkekravet for bolig og kontorer med moderat belastning 2.5kN/m2. Trykstyrkekravet for hospitaler, institutioner, let erhverv mm. er 4kN/m2. Herudover er der stigende krav til erhverv med høj belastning. Trykstyrkekravene er medbestemmende for valg af isolering.

Hvilken type belægning skal der monteres på det færdige lydgulv?

Forskellige belægningstyper stiller forskellige krav til overflade- og aftræksstyrke på klaplaget. Derfor er det vigtigt, at der vælges en flydemørtel, der styrkemæssigt imødekommer belægningstypen.

Konstruktionstegning & arbejdsbeskrivelse

Når ovenstående er afklaret, kan vi beregne den teoretiske lyddæmpning og udføre en konstruktionstegning og arbejdsbeskrivelse for det pågældende projekt.  Der er således lavet en køreplan for projektet, der er kundens sikkerhed for, at der er valgt det rette system.

Konstruktionstegning

Note: Flydemørtel er på konstruktionstegningen ovenfor beskrevet som tyndpuds. Der er i princippet det samme og den samme udførelsesproces.

Arbejdsbeskrivelse

– Kantisolering: Isolering af lodrette flader med 5 mm kantisolering.

– Færdigt gulv: Overfladen kan belægges med klinker, tæpper, svømmende- og limede trægulve og  diffusionstætte gulvbelægninger som f.eks. linoleum og vinyl.

– Flydemørtel: Udlægning af 25-30 mm selvbærende flydemørtel. Der anvendes cementbaseret og fiberforstærket flydemørtel.

– Glasfiberarmeringsnet: Glasfiberarmeringsnet udlægges over hele fladen med min. 100 mm overlap.

– Tætning af trinlydsisolering (25-40 mm): Acrylfuge benyttes til at tætne mellem trinlydspladerne.

– Trinlydsisolering (25-40): Trinlydsplader udlægges over hele fladen.

– Opretningslag med knust Leca (0-40 mm): Efter behov oprettes det eksisterende undergulv til vandret niveau med knust Leca.

– Eksisterende gulvbelægning: Lydgulvet kan udføres på alle typer eksisterende gulvbelægning.

Kvalitetssikring

Såfremt det kræves, kan der efterfølgende udføres en lydmåling på stedet. Denne vil indgå i den samlede kvalitetssikring og afrapportering på opgaven. Et eksempel på sådan en test kan ses i “Ryholtgaard-rapporten” i denne PDF

Ryholtgaard-rapporten

Rapporten beskriver, hvilke komponenter der indgår i lydgulvkonstruktionen samt topbelægning. I dette tilfælde:

–  20 mm knust Leca som afretningslag.

– 17 mm Isover trinlydsplade.

– 25 mm fiberforstærket flydemørtel.

– 17 mm svømmende parketgulv.

Lydgulvet blev udført direkte på et 220 mm huldæk.

Som det fremgår af rapporten blev der målt et trinlydsniveau på 45 dB. På denne sag blev der bygget efter BR 95, hvor kravet for klasse C i henhold til DS 490 var max 58 dB. Resultatet lå således 29 % under de projektspecifikke krav.

Her kan ses en referenceliste over lydgulve

For yderligere spørgsmål vedr. diverse lydgulvskonstruktioner er man altid velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999
@