SELVBÆRENDE GULVE

Med et selvbærende gulv kan man uafhængigt af det eksisterende underlag udføre en stærk og belægningsklar gulvkonstruktion fra bunden. Der kan bygges videre på f.eks. støbeasfalt, gamle trægulve, klinker og dårlig beton. Med en samlet byggehøjde på blot 20-25 mm i form armeret og fiberforstærket flydemørtel og en høj styrke, er det et attraktivt og omkostningseffektivt alternativ til eksempelvis strøgulve.

Selvbærende gulve er udviklet ud fra et behov for, at udføre et bæredygtigt undergulv i forbindelse med renovering af ældre ejendomme på meget kort tid.

Gulve i gamle ejendomme er ud over en bjælkelagskonstruktion som etageadskillelse ofte kendetegnet ved lag på lag løsninger, der er blevet til over tid. Nederst i konstruktionen finder man typisk et gammelt trægulv, men opefter kan man finde alt fra gamle tæpperester og linoleum adskilt af gamle spartellag mm. Det kan være mere end udfordrende, at arbejde videre direkte på den eksisterende belægning  samt tidskrævende og dyrt at strippe den. Her er det selvbærende gulv ofte den ideelle løsning.

Selvbærende/svømmende

Et selvbærende gulv er en betegnelse for en gulvkonstruktion, der fungerer uafhængigt af den underliggende konstruktion/belægning.

Et selvbærende gulv udføres ”svømmende” med en glidefolie i form af Geotekstil (Fibertex) eller plast som adskillelse til den eksisterende gulvbelægning. Lodrette flader fraisoleres med kantisolering, så gulvet kan arbejde uafhængigt af den underliggende konstruktion.

Hvilken eksisterende belægningstype kan opgaven udføres på?

Et selvbærende gulv kan monteres direkte på et hvilket som helst underlag. Der stilles ikke krav om at ”strippe” den eksisterende gulvbelægning som f.eks. linoleum, tæpper, klinker og trægulv, hvilket tilgodeser både miljø og byggetid.

Proces og statik

Selve opretningen af undergulvet sker med fiberforstærket flydemørtel, der er armeret med enten glasfiber- eller rio-armering.

Til hårde belægninger som klinker og trægulv kan et selvbærende gulv udføres i blot 20mm lagtykkelse på det højeste punkt.

Til bløde belægninger som for eksempel linoleum og tæpper skal gulvet udføres i 25mm lagtykkelse på det højeste punkt for at udgøre et selvbærende lag.

Gulvet kan afleveres vandret, eller kan udføres som et plant gulv, der følger en hældning på det eksisterende gulv.

Etagebyggerier af ældre dato kan naturligvis have ”sat sig”, og gulvene kan være forholdsvis skæve. Dette medfører, at der lokalt skal anvendes mere flydemørtel for at rette et gulv helt op. Det er derfor ikke ualmindeligt, at en teknisk rådgiver eller statiker skal forholde sig til om den eksisterende konstruktion kan bære belastningen. I rådgivers vurdering indgår bl.a. bjælkelagstykkelse og afstand samt hvor langt bjælkerne spænder.

Hvilken type belægning skal der monteres på det selvbærende gulv? 

Forskellige belægningstyper stiller forskellige krav til overflade- og aftræksstyrke på det selvbærende gulv, og valget af flydemørtel tilpasses herefter. 

Konstruktionstegning

Til hvert projekt udarbejdes en individuel konstruktionstegning, som illustreret herunder.  Der er således lavet en køreplan for projektet, der er kundens sikkerhed for, at der er valgt det rette system.

Note: Flydemørtel er på konstruktionstegningen ovenfor beskrevet som tyndpuds. Der er i princippet det samme og den samme udførelsesproces.

Arbejdsbeskrivelse

– Kantisolering: Isolering af lodrette flader med 5 mm kantisolering.

– Færdigt gulv: Overfladen kan belægges med klinker, tæpper, svømmende- og limede trægulve og diffusionstætte gulvbelægninger som f.eks. linoleum og vinyl.

– Flydemørtel: Udlægning af 25-30 mm selvbærende afretningslag. Der anvendes cementbaseret og fiberforstærket flydemørtel.

– Glasfiberarmeringsnet: Udlægges over hele fladen med min. 100 mm overlap.

– Fibertex/glidefolie: Udlægges over hele fladen og fuges tæt til den lodrette isolering.

– Eksisterende gulvbelægning: Selvbærende gulve kan udføres på alle typer eksisterende gulvbelægning.

Her kan ses en referenceliste over selvbærende gulve

For yderligere spørgsmål vedr. selvbærende gulve, da er man altid velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999

@