LYDGULVE PÅ HOTEL KONG ARTHUR

En af OL Gulves ekspertiser er at udføre lydgulvskonstruktioner. Denne proces er ofte en del af en større bygningstransformation, forstået på den måde, at når man transformerer en bygnings formål, da ændre anvendelseskravene sig ligeledes.

Når man inddrager gamle tørlofter til tagboliger eller erhvervslokaler til almen bolig, da medfølger nye krav til eksempelvis trinlydsdæmpning og brandsikring.

I foråret 2019 var OL Gulve en del af Hotel Kong Arthurs udvidelse. Ombygningen var en del af fase 2 som handlede om at skabe 64 nye hotelværelser, i en bygning der tidligere havde været anvendt til erhverv og almen bolig.

I Licitationen (byggeriets dagblad) fra marts måned 2019 kan man læse nemmere om Hotel Kong Arthurs transformationsprojekt samt OL Gulves rolle og tilgang til og udførelse af lydgulvskonstruktionerne.

Læs hele artiklen i Scandinavian Lodging her (side 7 – 11): http://epaper.nordiskemedier.dk/nordiskemedier/467/

Læs om lydgulvskonstruktion her: https://olgulve.dk/ol-lydgulve/

@