HVAD ER FORSKELLEN PÅ TYNDPUDS OG FLYDEMØRTEL?

I forbindelse med opretning af undergulve bliver ordet tyndpuds eller selvnivellerende tyndpuds ofte fejlagtigt benyttet. Den korrekte betegnelse er i mange tilfælde flydemørtel, som er et pumpebart og cementbaseret materiale til opretning af skæve og ujævne undergulve. Med flydemørtel kan du oprette undergulve, således man opnår den aftalte kote og planhed. Flydemørtel kan anvendes under alle typer topbelægninger.

Hvorfor benytte tyndpuds?

Begrebet tyndpuds har formentlig for mange år tilbage sneget sig ind i nichearbejdet med støbte undergulve eftersom der ikke tidligere har eksisteret et decideret fagudvalg eller uddannelsesforløb til at strømline begreberne.

Tyndpuds er en mørtel kendt fra murerfaget, hvor facader pudses i et tyndt lag – deraf ordet tyndpuds.
Fordi flydemørtlen kan og ofte udlægges ned i ganske få millimeters præcision er det derfor nærliggende at tro, at ordet tyndpuds i denne sammenhæng stammer derfra.

Opretning af undergulv med flydemørtel

Flydemørtel er en fællesbetegnelse for en pumpebar masse der udlægges i millimetertykke lag. OL Gulve har stor erfaring med og udfører primært støbte undergulve med pumpebar flydemørtel.

Bærende konstruktioner opføres ofte med relativt store ujævnheder som f.eks. støbte betongulve, hvor tolerancen er +/- 8 mm på et 2 meter retholt.  Disse betongulve skal klargøres, således de kan afleveres til færdigt gulv med en tolerance på +/- 2 mm på et 2 meter retholt. Her er udligning mellem disse tolerancer og opretning af undergulvene med flydemørtel en relativ hurtig og dermed tidsbesparende løsning.

Selvnivellerende tyndpuds eller flydemørtel?

OL Gulve udfører støbte undergulve med pumpbar flydemørtel. Det vil sige, at mørtlen blandes på byggepladsen i en digitaliseret pumpebil som kan rumme ca. 25 tons materiale. Dermed sikres den rigtige dosering, større præcision og effektivitet. Flydemørtlen omtales ofte som selvnivellerende, hvilket kun er den halve sandhed. Det eksisterende underlag skal først nivelleres og der sættes gerne en højdemarkør for hver m2 og med en bred spartel fordeles flydemørtlen under udlægningen. På den måde er der et samspil mellem udlæggeren og personen der fører spartlen, idet de begge navigerer efter de påsatte højdemarkører.

Rådgivning eller tilbud i forbindelse med støbte undergulve

Opgaverne er som regel ret simple – udfør et plant undergulv indenfor tolerancerne, med de ønskede styrkekrav og evt. med indbygget varmesystem eller lydisolering, men kravene, materialerne og undergulvsopbygningerne er mange. OL Gulve har mange års erfaring med støbte undergulve samt håndtering af diverse forespørgsler vedrørende udførsel med selvnivellerende tyndpuds. Begrebsforvirringerne er forståelige og vi hjælper gerne og sætter en ære i at rådgive vores kunder og give dem tryghed igennem tilblivelsen af deres støbte undergulv.

@