FREMTIDENS DAGINSTITUTIONER

Fremtidens daginstitutioner opførte i 2009 tre daginstitutioner i Albertslund. Alle indbefattede kommunens fokusområder: børn, arkitektur og miljø. Alle blev opført som passivhuse.

Som udgangspunkt for institutionernes arkitektur og funktioner tilstræbes et tæt samspil mellem rum, det pædagogiske læringsmiljø samt en tidssvarende organisering af forholdet mellem barn, forældre og institution. Væsentligt er også, at opnå et optimalt miljø i forhold til indeklima, varme og støj.

FREMTIDEN1

OL Gulve leverede komfortgulve til alle tre institutioner. Dette gulvsystem imødekommer alle kravene til et godt institutionsmiljø, idet dets konstruktion medvirker til at regulere indeklima og varme, samtidig med at det dæmper trin- og luftlydsstøj.

Fordelt over de 3 institutioner blev der udført i alt ca. 1500 m2 komfortgulve med Weber.floor 4360.


@