ByK med TRUST – det strategiske partnerskab med Københavns Kommune

OL Gulve er en del af det strategiske partnerskab ByK med TRUST, som skal løse en lang række institutions- og skolebyggerier i en fireårig rammeaftale.
ByK med TRUST er skabt af ”modervirksomhederne” Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, KANT Arkitekter, Dominia, Norconsult og GHB Landskab samt en række fast tilknyttede samarbejdspartnere, hvoraf OL Gulve er en af dem.

ByK med TRUST som koncept bygger på gennemsigtighed og tillid. Det længerevarende samarbejde med faste fagfolk betyder, at produktiviteten øges og risikoen for fejl mindskes. Det tværfaglige samarbejde blandt leverandørerne, der også deler kontor, bliver en stor fordel idet forståelsen for samarbejdspartnernes processer systematisk forbedres. Det burde alt andet lige betyde økonomiske besparelser, øget tillid og dermed højnet produktivitet.
Kort sagt, mere byggeri for pengene!

Den store befolkningstilvækst i København har skabt et stort behov for nye skoler, fritidshjem og daginstitutioner samtidig med at flere af de eksisterende institutioner trænger til fornyelse.

ByK med TRUST forsøger at gøre op med en byggesektor, som ofte kan føles kompleks og med langsommelige processor, konfliktkultur og overskredne budgetter. Der er behov for nytænkning og en langsigtet plan, hvis opgaven skal løses med succes. Den fireårige rammeaftale bør blive en fordel i forhold til kvalitet, udvikling og lavere omkostninger, når først det åbne og tillidsfulde samarbejde ruller.

Læs her evt. mere her http://www.bykmedtrust.dk/

@