CARLSBERG RØD LAGERBYGNING

OL Gulve har haft ansvaret for udførelse af relativ høj undergulvsopbygning med skumbeton og flydemørtel i Carlsbergs ikoniske Rød Lagerbygning

Carlsbergs fredede og ikoniske Rød Lagerbygning er blevet transformeret til 10.000m2 erhvervsbygning, hvortil OL Gulve har udført den samlede undergulvsopbygning med skumbeton og flydemørtel.

Siden 1883 og igennem bryggertiden har den historiske bygning haft funktion som værksted og lagerbygning for Carlsberg bryggeriets tilknyttede håndværk.

I dag skal Rød Lagerbygning med det originale, rustikke og industrielle udtryk kombineres med et moderne look og have en funktionalitet som er tilsvarende nutidens erhvervslokaler. Dette omfatter naturligvis også gulvene.

Rød Lagerbygnings ydre bliver istandsat med opgraderede facader, og de gamle kældre som oprindelig var lager og bevaring, vil få nyt liv og indgå som en integreret del af den samlede bygning. Som noget nyt kommer der en ekstra 400m2 etage der skal fungere som tagterrasse med flot udsigt over kvarteret.

I forbindelse med transformationen har OL Gulve stået for ca. 1.500m2 undergulvsopretning. En opgave der krævede en forholdsvis høj opbygning bestående af skumbeton og flydemørtel.

Samlet set blev der over 3 etaper udlagt gennemsnitlig 260mm. skumbeton for at udligne de mange og store niveauforskelle der var i bygningen.

Skumbeton som har en relativ lav vægtmasse er velegnet at udlægge ovenpå diverse niveauer og installationer samtidig med den er forholdsvis hurtig at arbejde videre på.

Andet lag i konstruktionen var ca. 30mm. flydemørtel og til sidst ca. 15 mm. fiberforstærket flydemørtel som har egenskaberne til at håndterer den afsluttende fuldlimede plankegulvsbelægning.

En interessant bygning og opgave der krævede en særlig undergulvsopbygning. I denne sammenhæng var løsningen med skumbeton gunstig pga. materialets lave vægtmasse, varmeisolerende og brandhæmmende egenskaber samt hurtige udlægning over og mellem rør og ledninger.


@