OL FUGT- OG DAMPSPÆRREGULVE

OL Fugtspærregulvet kommer problemer med opstigende fugt til livs og kan som OL selvbærende gulv monteres på ”dårlige” undergulve, da gulvet udgør en selvstændig konstruktion. Det vil sige, at man uafhængigt af det eksisterende underlag, kan udføre en stærk og belægningsklar gulvkonstruktion fra bunden. Der kan bygges videre på f.eks. støbeasfalt, gamle trægulve, klinker og dårlig beton.

Konstruktionen består af en kraftig polyurethanfolie med 25-30 mm armeret og fiberforstærket flydemørtel på toppen, hvilket både tilgodeser byggehøjde og udlægningstid.

Fugtspærre vs. dampspærre

En fugtspærres væsentligste formål er at forhindre vand og fugt i at komme ind i en bygning. En fugtspærre bliver primært brugt mod jorden, hvor den skal modvirke opstigende fugt, samtidig med, at den kan hindre gasser som radon i at stige op fra undergrunden og sive ind i huset.

Især huse af ældre dato kan have problemer med opstigende fugt. Dette forekommer gerne i terrændækskonstruktioner uden isolering i kapillarbrydende lag og krybekældre.

Et OL Fugtspærregulv kan gøre op med dette. Der kan udføres en ny fugtspærrende konstruktion fra bunden i lagtykkelser fra 20 mm og opefter.

Der kan efter behov indbygges isolering, som kapillarbrydende lag. Skal der udføres en særlig effektiv fugtisolerende konstruktion, vil det være hensigtsmæssigt at indbygge 150 mm polystyren – derved minimerer man risikoen for kuldebroer og skadelig kondens.

Fugtspærren skal ligge på den varme side af isoleringen, altså tættest på det opvarmede rum og gerne 2/3-dele oppe i isoleringslaget.

En dampspærre har en lidt anderledes funktion end en fugtspærre. Dampspærren er en membran, der skal sikre at fugt, som produceres i husets rum, ikke trænger gennem husets vægge, tag og dækkonstruktioner. Gennemtrængende fugt kan medføre råd og skimmelsvamp i konstruktionerne. Dette gælder primært for konstruktioner af organisk materiale som f.eks. træ. Dampspærren bør monteres på de dele af konstruktionen, der består af træ og mineraluld, for at sikre, at konstruktionen ikke tager skade.

OL Dampspærregulvet kan også anvendes, hvor man ønsker, at udlægge en tyndpuds-baseret gulvtype på en træbjælkekonstruktion. Derved undgår man, at fugt fra afretningslaget trænger ud i trækonstruktionen.

Hvilken eksisterende belægningstype kan opgaven udføres på?

OL Fugt- og Dampspærregulve kan udføres på alle belægningstyper, da det monteres  ”svømmende” med en polyurethanfolie som adskillelse til den eksisterende gulvbelægning. Lodrette flader fraisoleres med kantisolering og plastfolien føres op af væggene, således at gulvet kan arbejde uafhængigt af den underliggende konstruktion. Alle samlinger tapes, med damp- og fugtspærrende tape. Udgående hjørner sikres med plastmanchetter eller tape.

Proces og statik

Der støbes med fiberforstærket flydemørtel, som er armeret med enten glasfiber- eller Rio-armering oven på plastfolien. Til hårde belægninger som klinker og trægulv kan et gulv med fugt- eller dampspærre udføres i blot 25 mm lagtykkelse på det højeste punkt. Til bløde belægninger som f.eks. linoleum og tæpper skal gulvet udføres i 30 mm lagtykkelse på det højeste punkt for at udgøre et selvbærende lag.

Efter behov kan gulvet afleveres vandret, men det er ligeledes muligt, at aflevere et plant gulv der følger en hældning på det eksisterende gulv.

Etagebyggerier af ældre dato kan have sat sig, og derfor kan gulvene være forholdsvis skæve. Dette medfører, at der lokalt skal bruges noget mere flydemørtel for at rette gulvet helt op. Det er derfor ikke ualmindeligt, at en teknisk rådgiver eller statiker vurderer, om den eksisterende konstruktion kan bære vægten af gulvet. Rådgiver vil i så fald forholde sig til parametre som bjælkelagstykkelse og afstand – og hvor langt bjælkerne spænder.

Hvilken type belægning skal der monteres på det færdige gulv? 

Det færdige fugt-/dampspærregulv afleveres i henhold til GSO´s gældende tolerancer for planhed, det vil sige +/- 2 mm på en 2-meter retskinne. Forskellige belægningstyper stiller differentierede krav til overflade- og aftræksstyrke på flydemørtelen. Der vælges en flydemørtel, der styrkemæssigt imødekommer belægningstypen.

Konstruktionstegning

Til hvert projekt udarbejdes en individuel konstruktionstegning, som illustreret herunder.  Der er således lavet en køreplan for projektet, der er kundens sikkerhed for, at der er valgt det rette system.

2D_04Dampspærregulve

Arbejdsbeskrivelse

– Kantisolering: Isolering af lodrette flader med 5 mm kantisolering.

– Færdigt gulv: Overfladen kan belægges med klinker, tæpper, svømmende- og limede trægulve og diffusionstætte gulvbelægninger som f.eks. linoleum og vinyl.

– Tyndpuds: 25-30 mm selvbærende tyndpudslag. Der anvendes cementbaseret og fiberforstærket tyndpuds.

– Glasfiberarmeringsnet: Glasfiberarmeringsnet udlægges over hele fladen med min. 100 mm overlap.

– Dampspærre: Dampspærre udlægges over hele fladen samt op af vægge. Overlap og udgående hjørner tapes med dampspærretape.

– Eksisterende gulvbelægning: OL Dampspærregulve kan udføres på alle typer eksisterende gulvbelægning.

Her kan ses en referenceliste over Fugt- & Dampspærregulve

For yderligere spørgsmål vedr. fugt- og dampspærregulve, da er man altid velkommen til at kontakte os:
Mail: info@olgulve.dk
Tlf: +45 25500999

@