OL PUDSLAGSGULVE

OL Pudslagsgulve er et fleksibelt system, der muliggør faldopbygning i én arbejdsgang til forskel fra selvnivellerende tyndpuds, hvor en ønsket faldopbygning gerne skal udføres af to omgange og helst ensidigt. Pudslagsgulve egner sig desuden til mere komplicerede faldopbygninger som eksempelvis ”kuvert- og styrtfald”.

OL Pudslagsgulve anvendes f.eks. i forbindelse med faldopbyning i brusenicher, udstøbning af ramper og altanrenoveringer.

Pudslagsgulvene har en høj styrke, og kan udlægges såvel inden- som udendørs. Kravet til lagtykkelse er forholdsvis lavt.

Pudslagsgulvet kan lægges svømmende som f.eks. på isolering eller dampspærre med en minimumslagtykkelse på 35 mm. Der indlægges rio-armering.

Pudslagsgulve kan også forankres på et fast og sugende underlag i en lagtykkelse på minimum 15 mm. Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm, fedt og andre forureninger som kan mindske eller forhindre vedhæftning.

Afhængig af underlagets type følges anvisningerne i produktbladet for primeren, men pudslaget udlægges gerne vådt i vådt – inden primeren er tør.

Massen trækkes af med en retskede på lægte eller stålrør i den ønskede tykkelse. Arbejdet påbegyndes som regel i rummets korte side, og efter komprimering kan overfladen rettes af eller stålglittes.

I vådrum og andre rum med fald lægges en lægte eller et stålrør langs med væggen og mørtlen trækkes hen imod et gulvafløb eller et andet lavpunkt.

Det kan forekomme, at det underlag der skal arbejdes videre på er ”skruk”, hvilket typisk er tilfældet for ældre pudslagsgulve, der ikke er armeret. Skruk er en betegnelse for et klaplag, der har sluppet sin forankring længere nede i konstruktionen, og er kendetegnet ved øget revnedannelse og en karakteristisk hul lyd ved gangtrafik.

Den samlede konstruktion bliver aldrig stærkere, end det underlag den udføres på. Dog findes der mange måder at forstærke et undergulv på. Det kan være alt fra slibning og fræsning til dybde- og  svumpriming, ilagt glasfiberarmeringsnet og epoxypriming med sandafstrøning.

Vi har stor erfaring med at forstærke underlag og tilpasse dem kundes ønsker og behov. Erfaringen viser, at det meste kan lade sig gøre. Dog påbegyndes projekter ikke, før der er foretaget en grundig analyse af forholdene.

OL Pudslagsgulve er belægningsklare efter 24 timer ved et udtørringsklima på 20 °C, 40% RF og luftcirkulation – under forudsætning af at den underliggende konstruktion er tilstrækkeligt udtørret.

OL Pudslagsgulve har en trykstyrke på 40 MPa.

Konstruktionstegning

2D_06Pudslagsgulve

Arbejdsbeskrivelse

– Kantisolering: Isolering af lodrette flader med 5 mm kantisolering.

– Færdigt gulv: Overfladen kan belægges med klinker, tæpper, svømmende- og limede trægulve og diffusionstætte gulvbelægninger som f.eks. linoleum og vinyl.

– Pudslag: Der udlægges pudslag i min. 30 mm lagtykkelse

– Rio armeringsnet: Rio armeringsnet udlægges over hele fladen med min. 1 maskes overlap.

– Priming: Der primes vådt i vådt for at øge vedhæftningsstyrken.

– Råbeton: OL Pudslagsgulv kan udføres på råbeton af almindelig god kvalitet.

 

Her kan ses en referenceliste over Pudslagsgulve

@