OL KOMFORTGULVE

Varmegulv med lyddæmpende egenskaber

OL Komfortgulvet er et lunt og behageligt gulv med lyddæmpende egenskaber, heraf komfort. Dets hurtige og effektive varmefordeling og dets lave indbygningshøjde (ca. 60 mm) gør det til et unikt, energieffektivt og attraktivt gulvkoncept.

OL komfortgulvet er specielt velegnet til renoveringssager, men det er også et glimrende alternativ til traditionelle støbte varmegulve og varmegulve på strøer i nybyg.

Varme, isolering og lyddæmpning på 60 mm – og et varmt gulv på blot 40 minutter

Gulvets opbygning består af 30-35 mm alu-sporplade samt 25-30 mm fiberforstærket flydemørtel. En afretningsmasse på kun 25 mm giver en reaktionstid på ca. 40 minutter fra der skrues op på termostaten, til gulvet har den ønskede temperatur.

Behageligt, energieffektivt og økonomisk

Øget fokus på miljø og energi gør, at energikravene løbende strammes frem mod år 2020. Der stilles større krav til isoleringstykkelser i gulv, vægge og tag, bedre isolering af vinduer og døre og ikke mindst, hvordan vi holder på varmen og lufttætheden.

Et OL Komfortgulv kan være med til at fremtidssikre energiregningen. Ud over den aluminiumbeklædte sporplade, som giver en uforlignelig god varmefordeling, er systemet unikt ved en afretningsmasse på kun 25 mm. Med 25 mm er det muligt at nå den ønskede gulvtemperatur på ca. 40 minutter, mens det til sammenligning tager ca. 8 timer at opnå den ønskede temperatur i en afretningsmasse på 80 mm, som er almindelig i traditionelle tunge betonløsninger.

Brug af varmepumpe gør, at virkningsgraden øges yderligere, idet fremløbstemperaturen kan holdes væsentligt under lovkravet på 40 grader.

Velegnet til temperatursænkning i separate rum

OL Komfortgulvet er også særdeles velegnet til afkøling, da det er muligt at opvarme eller nedkøle separate rum. Det betyder, at man f.eks. kan afkøle soveværelset om sommeren eller afkøle andre rum, hvor der er behov for en lavere temperatur end i resten af bygningen.

Projektgennemførelse

Komfortgulvet bliver til ud fra flere forudsætninger og forhold. Der samarbejdes tæt med projektets rådgiver, ingeniør og VVS´er. Rådgiver forholder sig til de varmetekniske aspekter og beslutter i samarbejde med VVS´eren, hvorledes fordelingen af varmekredse skal se ud samt rumtermostatens placering. Sporpladens design og gode varmefordeling betyder, at rørafstanden typisk kan holdes på 300 mm, hvilket sparer mange rør. Langs facade og større glaspartier lægges dog ofte 2-3 spor med afstand på 150 mm.

Inden opstart afdækkes øvrige behov og krav til funktion. Der kan være særlige krav, der skal tilgodeses ud over de varmetekniske. Dette betyder, at der ofte udføres varmegulve i kombination med lydgulve. Endelig vurderes forholdene på stedet, hvor komfortgulvet skal udføres.

For hvert projekt udarbejdes en individuel og tilpasset konstruktionstegning, der bliver til ud fra følgende:

Hvilken eksisterende belægningstype kan opgaven udføres på?

Et OL Komfortgulv kan i princippet monteres på et hvilket som helst underlag og den aluminiumbeklædte sporplade udlægges direkte på gulvet. Der stilles altså ikke krav om at ”strippe” den eksisterende gulvbelægning så som linoleum, klinker eller trægulv. Dette tilgodeser både miljø og byggetid.

I modsætning til andre gulvvarmesystemer, der skal udlægges på et helt plan underlag, stilles der heller ikke krav til planhed af det undergulv, der arbejdes videre på. Opretningen af gulvet sker i det færdige afretningslag.

Eksisterende etageadskillelse eller dæk og stigende krav til brandklasser for isolering

Der er generelt øget fokus på, hvilke dele der bygges ind i renoveringer og nybyg, og hvor brandhæmmende de skal være. Arbejdes der eksempelvis efter AAA-krav, 2020 standarder eller BR10 (Bygningsreglementet).

Er der tale om et træbjælkelag som i ældre etagebyggerier eller et betondæk, som hyppigst benyttes ved etageadskillelser af nyere dato? Bjælkelaget eller dækket bestemmer i mange tilfælde, om der skal tages særskilte forbehold for brug af polystyren, som sporpladen består af. I de tilfælde hvor der er skærpede krav til brandklasser indbygges en 25 mm Isover trinlydsbat under varmefordelingspladen. Formålet med dette er at indkapsle polystyrenen, som er brandbar. Dette sker typisk, når etageadskillelsen består af et træbjælkelag.

Ved betondæk udlægges sporpladen typisk på det eksisterende dæk. Den kan naturligvis også bygges ovenpå flere lag isolering. 

Krav til trykstyrken for den samlede konstruktion

Der findes vejledende standarder for trykstyrker afhængig af byggeriets karakter. I henhold til Bygningsreglementet (BR10), er trykstyrkekravet for bolig og kontorer med moderat belastning 2,5kN/m2. Trykstyrkekravet for hospitaler, institutioner, let erhverv mm. er 4kN/m2. Herudover er der stigende krav til erhverv med høj belastning. Trykstyrkekravene er medbestemmende for valg af type sporplade.

Særskilte trinlydskrav?

Der kan være særlige krav til trinlydsdæmpning. Disse kan imødekommes ved at indbygge en trinlydsbat eller trinlydsdug under komfortgulvet, der imødekommer krav for trinlydsniveau. (se evt. lydgulve)

Det eksisterende dæks tykkelse kan være bestemmende for, om der vælges en trinlydsdug eller trinlydsplade. Et betondæk på 320 mm dæmper eksempelvis lyden markant bedre end et dæk på 180 mm, og en trinlydsdug kan i nogle tilfælde være tilstrækkeligt til at imødekommende gældende krav for trinlydsniveau.

Hvilken type belægning skal der monteres på det færdige komfortgulv?

Det færdige komfortgulv afleveres i henhold til GSO´s gældende tolerancer for planhed, det vil sige +/- 2mm på en 2-meter retskinne. Forskellige belægningstyper stiller differentierede krav til overflade- og aftræksstyrke på flydemørtelen. Der vælges således en flydemørtel, der styrkemæssigt imødekommer belægningstypen. 

Konstruktionstegning

Når ovenstående er afklaret kan vi udføre en konstruktionstegning og arbejdsbeskrivelse for det pågældende projekt. Der er således lavet en køreplan for projektet, der er kundens sikkerhed for, at der er valgt det rette system.

2D_03Komfortgulv

Arbejdsbeskrivelse

– Kantisolering: Isolering af lodrette flader med 5 mm kantisolering.

– Færdigt gulv: Overfladen kan belægges med klinker, tæpper, svømmende- og limede trægulve og diffusionstætte gulvbelægninger som f.eks. linoleum og vinyl.

– Tyndpuds: Udlægning af 25-30 mm selvbærende tyndpudslag. Der anvendes cementbaseret og fiberforstærket tyndpuds.

– Glasfiberarmeringsnet: Udlægges over hele fladen med min. 100 mm overlap.

– Fibertex/glidefolie: Udlægges over hele fladen og fuges tæt til den lodrette isolering.

– Gulvvarmeslanger: VVS´er udlægger gulvvarmeslanger.

– Varmefordelingsplade: Udlægges med spor til pexrør over den flade, hvor der ønskes gulvvarme.

– Eksisterende gulvbelægning: OL Komfortgulv kan udføres på alle typer eksisterende gulvbelægning.

 

Her kan ses en referenceliste over Komfortgulve

@